جناب آقای علی رضاییان 

مدیریت موسسه آموزشی نواختران دانش 

-دارای مدرک معادل دکترای مشاوره ی تحصیلی

– نویسنده دوکتاب معجون مطالعه وتمرکزچشم عقابی

– دارای مدرک کارشناسی رشته ی ریاضی کاربردی و  روانشناسی تربیتی

– مدرس دوره ی تقویت حافظه و تند خوانی در مدارس تهران و حومه

– دارای گواهینامه ی مدرسی از URS انگلستان 

– دارای مدرک Dbaازوزارت علوم وتحقیقات

– مدرس دوره های مشاوره تحصیلی و تیپ شناسی 

– مدرس دوره های      TA            NLP           MBTI