• آیا آموزشگاه دوره‌های رایگان هم دارد؟

بله در برخی مقاطع اعلام می‌نماید.

 

  • آیا آموزشگاه تدریس در محل دارد؟

بله با شرایط خاص.