همان طور که می دانیم ، دنیا تغییرکرده است. مشوق ها بیشتر شده اند و در راستای آن هم تقاضا افزایش یافته است. اتفاقات زیادی در هر نقطه رخ میدهد . در مدارس  ، دانشگاهها در محل کار ، در روابط ، در تکنولوژی و …. و تمام اینها بر ما ، بر زندگیمان و بر طرز فکرمان تاثیر می گذارند.

بنابراین جای تعجب نیست که استرس و تنش در زندگی افراد نیز افزایش یافته است و دقیقا به همین علت است که مشاوره اهمیت میابد ، مشاوره به بهبود زندگی کیفی فرد کمک کرده  و جنبه های مثبت زندگی را افزایش می دهد.

 

” یک مشکل برطرف نشده همچون سرطانی است که توان انتشار به فضاهای دیگر روابطتان و زندگیتان را خواهد داشت و شادی ، خوش دلی و عشق و زیبایی را از بین می برد. ” 

 

نیاز به مشاوره و هم فکری در همه ی زمینه های زندگی فردی و اجتماعی و استفاده از نظریه های سازنده ی دیگران همیشه تأثیر مثبتی بر روند پیشرفت ها و موفقیت ها داشته است و این نیاز در حوزه های آموزشی اهمیت به سزایی می یابد.

 

آموزشگاه نواختران با بیش از ده سال سابقه فعالیت در زمینه ی آموزشی و مشاوره ای بابهره گیری از مشاوران حرفه ای در زمینه های تحصیلی ، خانوادگی و شغلی و مشاوره تحصیلی کودکان بیش فعال و دیر آموز آماده ی خدمت رسانی به شما عزیزان میباشد.